Protipožiarne izolačné sklo

Protipožiarne izolačné sklo

Protipožiarne vlastnosti sklenenej konštrukcie určujú, ako môže zvolená konštrukcia zabrániť šíreniu požiaru tým, že ho uzavrie v danom priestore.
Požiarna odolnosť sklenenej konštrukcie je meraná v závislosti na niektorých kritériách:

  • Stabilita: nedôjde k porušeniu skla
  • Celistvosť v plameňoch, horúcich plynoch a dyme: sklo bráni priechodu plameňov, dymu a horúcich plynov (ale nie žiareniu). Oheň ostáva oddelený.
  • Obmedzenie sálania: sklo obmedzuje množstvo tepla, ktoré prejde na chránenú stranu.
  • Tepelná izolácia: priemerný nárast teploty skla na chránenej strane ostáva nižší ako 140°C, čo eliminuje riziko samovznietenia buď z dôvodu sálania alebo konvekcie exponovaných materiálov a znamená, že budovu je možné bezpečne a v kľude evakuovať.

Európske normy pre klasifikáciu skla používajú nasledujúci systém:

  • R: Stabilita
  • E: Požiarna celistvosť: doba, počas ktorej plamene neprejdú na neexponovanú stranu steny.
  • W: Obmedzenie sálania: doba, počas ktorej sálanie na neexponovanej strane nepresiahne konkrétnu úroveň.
  • I: Tepelná izolácia: doba, počas ktorej sa teplota na neexponovanej strane nezvýši o určitú hodnotu.
Back to Top