Štandardné izolačné sklo

Štandardné izolačné sklo

Izolačné sklá sú tvorené dvomi poprípade tromi tabuľami skla, medzi ktorými je hermeticky uzavretá dutina vyplnená vzduchom alebo izolačným plynom. Izolačné vlastnosti vzduchu alebo plynu sú v uzavretom priestore využité za účelom zníženia prestupu tepla zasklením (hodnota Ug). Tieto vlastnosti je možné ešte zvýšiť rôznymi spôsobmi (povlaky s nízkou emisivitou, plyn, šírka dutiny, atď.).

Možnosti zloženia izolačných skiel

Izolačné sklá sú tvorené nasledujúcimi prvkami:

  • Dve, poprípade tri tabule skla
  • Distančný rámik určujúci šírku dutiny medzi dvomi tabuľami. Distančný rámik môže byť buď spojený rohovými mechanizmami, alebo ohýbaný. Je možné ho vyrobiť z ocele, hliníka či zo syntetických alebo kompozitných materiálov (technológia „warmedge“ – „teplý distančný rámik“). Syntetický distančný rámik sa používa pre špecifické aplikácie.
  • Dutina medzi dvomi tabuľami skla vyplnená vzduchom alebo iným plynom (argón alebo kryptón), ktorý sa do priestoru vstrekuje v priebehu výrobného procesu.
  • Prvá vodeodolná bariéra vyrobená z butylu a umiestnená na tej strane distančného rámika, ktorá je v kontakte so sklom. Je navrhnutá tak, aby zabránila prieniku vlhkost i do priestoru vyplneného vzduchom alebo plynom.
  • Druhá vodeodolná bariéra alebo sekundárny tmel po obvode sklenených tabúľ a distančného rámika, ktorého úlohou je zaistiť mechanickú stabilitu celého zloženia: sekundárny tmel je vyrobený z polysulfidu, polyuretánu alebo silikónu. Ak bude sekundárny tmel vystavený slnečnému žiareniu alebo ak ide o špecifické aplikácie, je vhodné použiť iba silikón.
  • Pohlcovač vlhkosti umiestnený v distančnom rámiku, ktorého úlohou je vysušenie (absorbovanie) uzavretého plynu v dutine medzi sklami, a absorbovanie pary, ktorá môže časom do zasklenia preniknúť cez primárny a sekundárny tmel.

Životnosť zasklenia je ovplyvnená funkčnosťou pohlcovača vlhkosti a vodeodolnej bariéry. Pokiaľ pohlcovač vlhkosti stratí účinnosť alebo utesnenie prestane byť hermetické, vo vnútri zasklenia bude dochádzať ku kondenzácii/zrážaniu a zasklenie bude nutné vymeniť.

Back to Top