Zvukovo izolačné sklo

Zvukovo izolačné izolačné sklo

V blízkosti diaľnic, letísk či rušných križovatiek je významnou vlastnosťou izolačných skiel schopnosť podstatne znížiť vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru. Najčastejšie používanou veličinou z hľadiska akustických vlastností sklených výplní je index zvukovej nepriezvučnosti Rw, vyjadrovaný v jednotkách dB a určujúci izolačnú schopnosť proti zvuku šíriacemu sa vzduchom.

Zvukovo izolačné vlastnosti sa pri dvojsklách dosahujú niekoľkými spôsobmi ich zloženia:

  • Izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklených tabúľ a s veľkosťou dutiny medzi sklami
  • Izolačné sklá, pri ktorých je namiesto jednej alebo oboch jednoduchých tabúľ skla použité vrstvené sklo.

Zvukovo izolačné sklá, ktoré majú v skladbe vrstvené sklo, môžu slúžiť zároveň ako bezpečnostné zasklenie.

Zvukovo izolačné sklo Zvukovo izolačné sklo Zvukovo izolačné sklo Zvukovo izolačné sklo
Back to Top